Hieronder is het programma van het KNVI congres 2017 te zien. Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Track 1 - Rechtszekerheid in digitale samenleving

Hoe technologie ons leven verandert

“Modellen van centraal Planbureau bepalen welke maatregel de politiek treft. Profielen van Facebook bepalen wanneer je welk nieuws je te zien krijgt. Artificial Intelligence in medische apparaten stelt een diagnose van de patiënt. Analyse van ‘big data’ bij de belastingdienst bepaalt of je een potentiele fraudeur bent. De afhankelijkheid van black boxes – systemen die we niet echt begrijpen – neemt als maar toe. In deze track staat de vraag centraal: Wat zijn de maatschappelijke, sociaal-juridische en sociaal psychologische effecten van verdergaande technologische ontwikkelingen en digitalisering? Er zijn vier sprekers uitgenodigd die verschillende kanten van deze vraag zullen belichten.”

Vogin

Trackleider(s)
Bart van der Meij

Sessies

Waarom gaat acceptatie van nieuwe technologie zo moeizaam?  – Maarten van Veen

Het debat over nieuwe technologie wordt door sommigen begrepen als strijd tegen de vooruitgang. Nieuwe technologie roept vaak weerstaand op om redenen die de technici vaak niet begrijpen. Weerstanden worden vaak belachelijk gemaakt. In deze presentatie gaan we bekijken waar weerstanden vandaan komen en waarom het belangrijk is er zorgvuldig bij stil te staan.

Hoe kunnen sociale en maatschappelijke effecten van algoritmen worden gecontroleerd? – Frederik Zuiderveen Borgesius

Algorithmic agents permeate every instant of our online existence. Based on our digital profiles built from the massive surveillance of our digital existence, algorithmic agents rank search results, filter our emails, hide and show news items on social networks feeds, try to guess what products we might buy next for ourselves and for others, what movies we want to watch, when we might be pregnant, and who may be a criminal. Algorithmic agents select, filter, and recommend products, information, and people; they increasingly customize our physical environments, including the temperature and the mood. Increasingly, algorithmic agents don’t just select from the range of human created alternatives, but also, they create. Burgeoning algorithmic agents are capable of providing us with content made just for us, and engage with us through one-of-a-kind, personalized interactions. Studying these algorithmic agents presents a host of methodological, ethical, and technical challenges.

Zet digitale technologie vrijheden van burgers onder druk – Jennifer Veldman

Bits of Freedom voert al jaren lang actie om de maatschappij te wijzen op de potentiele gevolgen van verwevenheid van digitale technologie in het dagelijks leven. Digitale technologie geeft burgers grote vrijheid, maar geeft de overheid en het bedrijfsleven ook vergaande controlemogelijkheden. Door de vervagende grenzen tussen publieke, private en privéruimte staat de vrijheid van burgers steeds verder onder druk. Het is maar goed dat daar steeds meer aandacht voor is, want onze wereld is steeds meer een digitale wereld. In deze presentatie zal Bits of Freedom vertellen wat ze doet en enkele tips geven hoe je veiliger op internet kunt surfen. Laptop en telefoon mee!

Vrijheid in een digitale samenleving  – Leon Heuts

Filosoof Leon Heuts laat zien dat privacy het meest bedreigde mensenrecht van onze tijd is. Nieuwe wetgeving die vergaand onderzoek naar personen mogelijk maakt, tast niet alleen de privacy aan, maar dreigt ook te leiden tot een wereld die al eens zo beklemmend is beschreven in het Het Proces van Franz Kafka.

Overzicht

Tijd
Track
Subtitel
Spreker
Functie
11.30-12.10 T1-1 Waarom gaat acceptatie van nieuwe technologie zo moeizaam?  Maarten van Veen
 Onderzoekscoordinator NLDA/FMW
13.20-14.00 T1-2 Hoe kunnen sociale en maatschappelijke effecten van algoritmen worden gecontroleerd? Frederik Zuiderveen Borgesius
 Onderzoeker bij Universiteit van Amsterdam
14.15-14.55 T1-3 Zet digitale technologie vrijheden van burgers onder druk  Jennifer Veldman
 Bits of Freedom
15.15-15.55 T1-4 Vrijheid in een digitale samenleving  Leon Heuts
 Hoofdredacteur van Filosofie Magazine

Track 2 - Wet meldplicht Datalekken en Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijn we er klaar voor?

Informatiebeveiliging en Security, Privacy en Digitaal Gegevensbeheer
Trackleider(s)
Paula van der Knaap & Carola van Rijsbergen

De Security track is een absolute must voor Informatie professionals! Neem vooral je laptop mee, zodat je kunt meedoen met interactieve sessies. De Security track zorgt er voor dat je helemaal weer up to date bent met kennis over Security. Deze kennis kan jezelf gelijk toepassen tijdens jouw werkzaamheden in de dagelijkse praktijk.

We starten met de nieuwe wetgeving over Datalekken en het Secure omgaan met persoonsgegevens. Iets wat ons allemaal aangaat, want ook van ons worden persoonsgegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt. Door onze werkzaamheden zijn wij niet alleen gebruiker van gegevens, maar ook wijzelf leveren gegevens aan als privé persoon, bijvoorbeeld bij gemeenten of aan de Belastingdienst.

De regels voor het gebruiken van persoonsgegevens, en dan met name bijzondere persoonsgegevens zoals BSN, het medisch dossier maar ook financiële gegevens, worden, met het van kracht zijn van de AVG in mei 2018, aangescherpt. Met de QuickScan AVG geven wij je handvaten hoe je jouw organisatie AVG compliant kan maken. Je krijgt inzicht in het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en het voorkomen van datalekken, met bijbehorende hoge boetes.

IoT
Met IoT nemen we je mee naar de toekomst en laten we zien wat het betekent als Semi-intelligente apparaten (embedded systems) aan het Internet worden gekoppeld. Is dit zonder gevaar of moeten we ons zorgen maken over veiligheid? Welke maatregelen kunnen we nu al nemen om risico’s te verminderen?

OWASP
De Security track wordt afgesloten met een mini training op Security gebied. Als deelnemer van deze interactieve sessie krijg je inzicht in het OWASP Security Knowledge Framework. Dit framework speelt een belangrijke rol bij het Secure code programmeren en Secure code review. Zorg dat je erbij bent !!!


Sessies

Bewustwording Security op gebied van Privacy en Digitaal gegevensbeheer  – Paula van der Knaap & Carola van Rijsbergen

Uw informatie is cruciaal voor de prestaties en de concurrentiepositie van uw organisatie. Omgekeerd kan uw organisatie zwaar beschadigd raken of grote financiële schade oplopen als uw informatie in verkeerde handen valt. In mei 2018, ingangs- datum van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden ook bestuurlijke boetes verhoogd. Betrokkenen krijgen meer rechten. De wet dwingt grondslag en doelbinding af om persoonsgegevens te verwerken en op te slaan. Wat betekent dit voor jouw organisatie en werkwijze? Je krijgt antwoord op vragen zoals:

  • Positie van Functionaris Gegevensbescherming
  • Rol van toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens?
  • Wat is exact een Datalek en meldprocedure?
  • Register van Verwerkingen?
QuickScan AVG – Eildert Kartens

Snel inzicht waar jouw organisatie staat en de prioriteiten voor AVG Compliancy. Om organisaties te helpen zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en werkelijk AVG compliant te worden, is de QuickScan AVG ontwikkeld. Met de QuickScan AVG geven wij je handvaten hoe je jouw organisatie AVG compliant kan maken. We nemen je mee in het doorlopen van de 8 stappen van de QuickScan AVG, zodat je snel inzicht krijgt hoe jouw organisatie er voor staat en wat voor jouw organisatie prioriteit heeft om AVG Compliant te worden.

IoT & Security – Roeland van den Berg

Internet der Dingen (Engels: Internet of Things) refereert aan de situatie dat door mensen bediende computers (desktops, tablets, smartphones) in de minderheid zullen zijn op het internet. Semi-intelligente apparaten (embedded systems) zijn dan de meerderheid van de internetgebruikers. Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet, die kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen (Wikipedia).
Tijdens deze workshop staan we stil bij welke technisch voorwaarden Internet of Things gaat stellen. Hierbij kijken we niet alleen naar de interne ICT omgeving, maar juist die daarbuiten. Welke Security risico’s zijn er?

Neem geen risico, zorg voor het gebruik van beveiligde software! – Glenn ten Cate & Riccardo ten Cate

Maar wat moet je dan doen, hoe regel je dit voor jouw organisatie?
Wat betekent: “Security by Design” en “Privacy by Design”?

In deze laatste sessie kunt u zelf aan de slag. Neem dus vooral je laptop mee. Laat u tijdens deze mini training op de hoogte brengen van de laatste eisen waar applicaties aan moeten voldoen.

Met goed beveiligde software wordt de kans dat deze software wordt misbruikt om cyberaanvallen uit te voeren kleiner. Er wordt steeds vaker gesproken over onderstaande begrippen:
“Security by Design”;
“Security by Default”;
“Privacy by Design”;
“Privacy by Default”,

De impact van deze sessie laten Glenn Ten Cate en zijn broer Riccardo zien, die specifiek toegankelijk is voor niet technische professionals.
Meerwaarde van deze sessie is dat je leert waar je op moet letten om te komen tot beveiligde software of welke eisen je moet stellen aan een leverancier bij inkopen, bij Cloud- SAAS- oplossingen of bij outsourcing.

Overzicht

Tijd
Track
Subtitel
Spreker
Functie
11.30-12.10 T2-1 Bewustwording Security op gebied van Privacy en Digitaal gegevensbeheer Paula van der Knaap

Carola van Rijsbergen
 Bestuurslid van SIG IBIS

Kwartiermaker

13.20-14.00 T2-2 QuickScan AVG Eildert Kartens
 Manager/consultant
14.15-14.55 T2-3 IoT & Security Roeland van den Berg
 Account Manager
15.15-15.55 T2-4 OWASP Security Knowledge Framework  Glenn ten Cate

Riccardo ten Cate
 Coder, hacker, spreker, trainer en beveiligingsonderzoeker

Software developer

Track 3 - Dan doe ik het lekker zelf!?

De opkomst van ‘consumer technology’

Als je wilt weten hoe je in de bibliotheek en in de zorg als professional moet reageren op de digitale transitie die de hele wereld in zijn greep heeft, kom dan naar deze track. Welke rol kun je nemen als informatieprofessional als steeds meer klanten alles zelf (denken te) kunnen doen? In een lezing en een tweetal workshops binnen de bibliotheek wereld en 1 lezing in de zorg, willen we jou als professional handvaten geven hoe je met deze transitie kunt om te gaan.

Trackleider(s)
Marc van Kuik – Informatiespecialist GGZ Rivierduinen, Bestuurslid Afdeling Biomedische Informatiespecialisten (BMI)

Sessies

Zo persoonlijk kan attenderen zijn : nieuwe vormen dienstverlening op basis van de collectie van een bibliotheek – Ger de Bruyn

Bibliothecarissen worden in hun organisaties geroemd om hun persoonlijke dienstverlening. Dat is een van de opvallende zaken die telkens weer uit gebruikersonderzoeken komen. Die dienstverlening, en dat geldt zeker voor attendering staat wel onder druk door het gebrek aan tijd.
In deze lezing willen wij laten zien hoe bibliotheken op basis van hun inmiddels optimaal ontsloten collecties in staat zijn om attendering weer als belangrijk onderdeel van hun dienstverlening aan te bieden. Centraal in deze aanpak staat een slim gebruik van beschikbare metadata, standaarden en alledaagse apparaten zoals de huidige smartphone en apps. Hier liggen mooie kansen voor de bibliotheek.

 

Hoe blijf ik op de hoogte van al het nieuws over mijn onderwerp? Tips & trucs voor content curation & aggregation – Guus van den Brekel

Bijblijven op je vakgebied is voor vele professionals een lastige en tijdrovende klus. Gelukkig zijn er goede online tools beschikbaar, waarmee de gebruiker zijn informatie workflow zelf kan personaliseren. Wie als informatiespecialist een klant wil adviseren om diens informatie workflow te verbeteren, dient allereerst zélf te weten wat er op het web beschikbaar is en hoe het werkt.

Guus van den Brekel, Medisch Informatie Specialist bij de Centrale Medische Bibliotheek van het UMCG, demonstreert in track 3 (Dan doe ik het lekker zelf!?) diverse tools voor content curation & aggregation. Dat doet hij aan de hand van vier basiskanalen – e-mail, webbrowser, apps en rss – voor nieuws, blogs, wetenschappelijke literatuur, congressen, boeken, lopend onderzoek, patenten et cetera. ‘Voeg hierbij je kennis van de workflow van je klant, en je kunt hem gericht helpen met het managen van zijn informatiebehoefte,’ aldus Van den Brekel.

 

Hoe krijg ik de pdf? Alle manieren om de full-tekst te vinden van wetenschappelijke artikelen (met of zonder hulp van de bibliotheek…) – Guus van den Brekel

Het bespreken van alternatieve manieren om aan een pdf te komen van een wetenschappelijk artikel buiten de goed-bedoelde diensten van de bibliotheek om, is een mooi voorbeeld van de spreekwoordelijke “olifant in de kamer”! We wéten dat onze gebruikers andere opties gebruiken als wij (de bibliotheek) ze de gewenste artikelen niet kunnen leveren, maar dat laten we eigenlijk vaak onbesproken. Maar hoeveel manieren zijn er nu eigenlijk en hoe werken ze?

In dit overzicht bespreken en testen we ze allemaal, inclusief spannende browser extenties (Kopernio, LEAN Library, Unpaywall …), bookmarklets en apps.

 

De digitale reis van de zorgconsument – Riky de Veth, Dirk de Wit & Henri Melger

Digitalisering is overal, wie gaat er nog van huis zonder smartphone? Wie loopt er nog een reisbureau binnen om een vakantie te boeken en trotseer jij een wachtrij voor het loket van de bank, omdat je JOUW! geld op wilt nemen? Koop jij nog een papieren krant en brengt de post jou wekelijks papieren bankafschriften? Zomaar wat vragen om de digitalisering in het leven van alledag te duiden. Maar hoe is de adoptie hiervan binnen de zorg?

Patiënten krijgen steeds meer beschikking over digitale hulpmiddelen in de zorg. Het kan een online behandeling zijn, maar ook zelfmeting met behulp van apps. De transitie vraagt echter meer. Uit de eHealth-monitor 2016 van Nictiz en Nivel blijkt dat eHealth meer is dan het invoeren van techniek. “Het vraagt om maatschappelijke innovatie waarbij menselijke, organisatorische en omgevingsfactoren van groot belang zijn”. Hoe kan de informatieprofessional hier aan bijdragen? Een start is de reis van de zorgconsument. In deze lezing nemen we jullie mee in deze reis.

 

Overzicht

Tijd
Track
Subtitel
Spreker
Functie
11.30-12.10 T3-1 Zo persoonlijk kan attenderen zijn : nieuwe vormen dienstverlening op basis van de collectie van een bibliotheek Ger de Bruyn
Directeur Ingressus (Ger)
13.20-14.00 T3-2 Hoe blijf ik op de hoogte van al het nieuws over mijn onderwerp? Tips & trucs voor content curation & aggregation  Guus van den Brekel
Medisch Informatie Specialist aan de Centrale Medische Bibliotheek van het UMCG
14.15-14.55 T3-3 Hoe krijg ik de pdf? Alle manieren om de full-tekst te vinden van wetenschappelijke artikelen (met of zonder hulp van de bibliotheek…)  Guus van den Berkel
Medisch Informatie Specialist aan de Centrale Medische Bibliotheek van het UMCG
15.15-15.55 T3-4 De digitale reis van de zorgconsument Riky de Veth

Dirk de Wit

Henri Melger
Kennismanager Robuust (Riky)
Strategisch adviseur (Dirk)
Business developer (Henri)

Track 4 - Open data

Ervaringen van de Koninklijke Bibliotheek

Koninklijke Bibliotheek

Trackleider(s)
Levien de Boer

 


Sessies

Van tekst naar data – Steven Claeyssens

De Koninklijke Bibliotheek (KB) verzamelt alle publicaties die in Nederland verschijnen en bewaart ze voor de toekomst. Aan het begin van deze eeuw formuleerde de KB ook een afgeleide missie: al deze publicaties digitaliseren en beschikbaar stellen voor gebruik. Deze nieuwe doelstelling was niet alleen het startsein van een omvangrijke digitaliseringsoperatie, het bleek tevens de opmaat naar een aantal interessante vraagstukken, bijvoorbeeld over de wijze van beschikbaarstelling van het digitaliseringsresultaat, over auteursrecht, over de definitie van een publicatie, etc. In deze sessie wordt een aantal van deze kwesties besproken, worden ervaringen gedeeld en wordt voorzichtig vooruit gekeken.

KB & Open Data: juridische aspecten – Annemarie Beunen

De term ‘open’ in Open Data betekent dat de data vrij door iedereen mogen worden hergebruikt. Dat kun je duidelijk vermelden door zogenaamde ‘open licenties’ aan de data te verbinden. Die zijn weer gebaseerd op het auteursrecht. Deze sessie biedt een inleiding in het auteursrecht; de basisprincipes ervan komen aan bod en diverse soorten licenties die in de (bibliotheek)praktijk worden gebruikt om data ‘open’ te maken. Deze licenties zijn in feite gebruiksvoorwaarden, een bekend voorbeeld vormen de licenties van Creative Commons.

Samenwerken met Wikipedia – wat levert het op? – Olaf Janssen

In 2013 was de KB de eerste Nederlandse erfgoedinstelling die een Wikipedian-in-Residence aanstelde. Dit was het begin van een succesvolle structurele samenwerking tussen de KB en de Wikimedia-beweging. In deze sessie leg ik uit waarom deze stap binnen de open data-strategie van de nationale bibliotheek past. Aan de hand van een aantal projecten laat ik zien welke positieve effecten de samenwerking tot op heden heeft gehad voor de landelijke en internationale zichtbaarheid, distributie en herbruikbaarheid van de collecties en de kennis van de KB.

Linked Open Netwerken – Enno Meijers

Digitale informatie komt in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar. Veel van deze informatie is afkomstig van publieke organisaties als overheden, universiteiten en erfgoedinstellingen. Om de gebruiker goed de weg te kunnen wijzen in het enorme aanbod wordt het voor deze organisaties steeds belangrijker om hun digitale informatie te verbinden met dat wat mensen al kennen of eenvoudig kunnen vinden zoals wikipedia, de Google Knowledge Graph of andere bestaande informatiebronnen. Linked Open Data en semantische technologie bieden krachtige mogelijkheden om informatie onderling te verbinden. In deze sessie wordt ingegaan op de manier waarop de KB samen met partners uit het wetenschaps- en erfgoeddomein werkt aan het beter verbinden en zichtbaar maken van haar informatie.


Overzicht

Tijd
Track
Subtitel
Spreker
Functie
11.30-12.10 T4-1 Van tekst naar data Steven Claeyssens
Conservator digitale collecties
13.20-14.00 T4-2 KB & Open Data: juridische aspecten Annemarie Beunen
Senior Auteursrechtjurist
14.15-14.55 T4-3 Samenwerken met Wikipedia – wat levert het op? Olaf Janssen
Wikimedia-coördinator
15.15-15.55 T4-4 Linked Open Netwerken Enno Meijers
 Informatiemanager

Track 5 - Het nieuwe datacenter, gaat dat ons meer macht over de ICT geven

 Het nieuwe datacenter, gaat dat ons meer macht over de ICT geven

Het automatiseren van het datacenter gaat steeds verder. Nieuwe technologie komen er dagelijks bij. Wat gaat ons dat geven. Worden datacenters echt veel beter of is het juist meer van hetzelfde?

Trackleider(s)
Martijn Bellaard

Sessies

Automatische OTA-omgevingen en Continuous Integration met Veeam en Microsoft – Sander Berkouwer & Raymond Comvalius

Microsoft Azure verandert dagelijks en van Windows Server wordt nu elk half jaar een nieuwe versie verwacht. Hoewel Microsoft een vrij brede bandbreedte van ondersteunde versies aanhoudt, verwachten organisaties van hun systeembeheerders dat zij deze veranderingen bijbenen en binnen de bandbreedte opereren.

De enige manier die wij zien om deze veranderlijke ict-landschappen bij te houden is door veranderingen (changes) te testen en formeel te (laten) accepteren in representatieve test- en acceptatieomgevingen. Maar hoe zet je dit soort omgevingen op? Hoe houd je ze bij? Hoe doe je dit kostefficiënt en veilig? Waar moet je aan denken? In deze sessie leggen Sander Berkouwer en Raymond Comvalius uit hoe dit met Microsoft en Veeam vrij recht-toe-recht-aan is te realiseren. We zetten je klaar om je organisatie(s) een échte stap in de goede richting te laten zetten.

Cognitieve hulp voor completere dreigingsinzichten – Nico de Smidt

In tijden van verregaande digitalisering met steeds meer data – over jezelf én je klanten – is het niet alleen zaak om deze informatie optimaal te beschermen. Ook wordt het voor security specialisten essentieel om zoveel mogelijk informatie te kunen analiseren voor completere dreigingsinzichten. Maar als je beseft dat er 75.000+ gedocumenteerde software kwetsbaarheden bestaan, er jaarlijks 10.000+ onderzoeksrapporten over security en maandelijks 60.000+ security blogs verschijnen, rijst er terecht twijfel of mensen alleen deze uitdaging nog aan kunnen.
Hoe kunnen cognitieve systemen de mens hierbij ondersteunen? Nico de Smidt van IBM licht in deze sessie toe hoe IBM’s cognitieve computersysteem Watson vandaag al wordt ingezet in de vorm van IBM QRadar Advisor with Watson. Deze security intelligence toepassing helpt IT Security analisten in een Security Operations om razendsnel steeds meer data, ook ongestructureerde, te analiseren. Zij kunnen zo veel sneller en met veel meer vertrouwen reageren en zelfs anticiperen op dreigingen.

Automation with powershell – Jeff Wouters

Abstract: Als kennis macht is, dan is PowerShell de sleutel tot de bibliotheek van Alexandrië. Tijdens deze sessie zal ik je laten zien hoe PowerShell jou toegang kan geven tot informatie via WMI, CIM, REST, SOAP, CIFS, ADSI, LDAP en nog veel meer. Voor iedere endpoint hebben we een bijbehorende techniek om hier mee om te gaan. Kortom: PowerShell geeft kennis en Kennis is macht.

Een nieuw datacenter? Wat nu? Eigen ijzer eerst? – Erwin Derksen

Het datacenter staat eens per zoveel jaar op de agenda. Wat is de beste keuze? Zelf blijven doen? Uitbesteden? IaaS? Cloud? Hoe bereken je de kosten? Wat zijn de technische en organisatorische consequenties? Wat betekent dit voor de IT-medewerker en wat is nu een toekomstbestendige keuze?

Overzicht

Tijd
Track
Subtitel
Spreker
Functie
11.30-12.10 T5-1 Automatische OTA-omgevingen en Continuous Integration met Veeam en Microsoft Sander Berkouwer

Raymond Comvalius
13.20-14.00 T5-2 Cognitieve hulp voor completere dreigingsinzichten Nico de Smidt
14.15-14.55 T5-3 Automation with powershell Jeff Wouters
 Chief Technology Officer
15.15-15.55 T5-4 Een nieuw datacenter? Wat nu? Eigen ijzer eerst’? Erwin Derksen
 Owner DerkIT

Track 6 - Jouw digital skills

Relevante skills, duurzame inzetbaarheid in een veranderde arbeidsmarkt, beroepsregisters en ethiek

De tracks over ‘Jouw digital skills’ gaan over werk, je baan nu en straks. Het gaat om welke kennis, opleidingen en vaardigheden relevant zijn en worden. Aan bod komt de human capital agenda, e-skills,  vakgerichte vaardigheden,  veranderingen in de markt en reacties daarop. Deze tracks zijn een carrière wegwijzer, prikkelend en praktisch en vragen je zelf te gaan denken door uit te gaan van stellingen en de realiteit van data.

Om welke skills vragen werkgevers nu en straks. Hoe kun je je deze skills eigen maken. Voor welke baan kies jij? De keuzes die je daarin maakt, bepalen wie je bent en hoe jij je ontwikkelt. Laat je inspireren en leer, pak en behoud de voorspong!

Diverse sector deskundige, visonairs en inspirators nemen je mee door het veranderd werk en opleidingslandschap. Reis mee naar de baan van de toekomst, bespreek de e-skills uitdaging nu en kijk wat jij morgen kunt doen en moet leren. Zaken die jou helpen in je pad naar digitaal leiderschap.

Trackleider(s)
Roy Osinga & Liesbeth Ruoff

Sessies

In IT gaat het er niet om wat je kunt maar wat je bent  – Pascal Ravesteijn en Henk Plessius
Met reactie van Louis Spanninks & Frits Bussemaker

Organisaties maken in toenemende mate gebruik van competenties om het potentieel van hun werknemers in kaart te brengen en te ontwikkelen. In het dynamische vakgebied van de IT zijn competenties bovendien stabieler dan functieprofielen. Voor het werken in de IT geldt immers het adagium: Het is belangrijker wat je kunt doen dan welke functie je bekleedt. Steeds meer werkgevers spelen daarop in waardoor er in organisaties een verschuiving ontstaat van taken en functies naar rollen en competenties. Maar hoe pak je zo’n verschuiving aan als organisatie?

In de presentatie doen we verslag van een onderzoek naar de invoering van een competentiegerichte benadering in de IT-afdeling van organisaties, wat zijn best-practices en welke valkuilen zijn er? De resultaten zijn gebaseerd op een vijftiental interviews met vertegenwoordigers van verschillende typen organisaties. Transcripten van deze interviews zijn thematisch geanalyseerd en de uitspraken zijn in een zevental categorieën ondergebracht: organisatiedoelen en –cultuur, raamwerk selectie, adoptie en implementatie, werving en selectie, ontwikkeling van medewerkers, performance management en interne communicatie.

Hoe kijkt de Digital Leader naar skills voor nu en straks – Louis Spaninks & Frits Bussemaker

Eerst laat Louis Spaninks ons kennis maken met de Human Capital Agenda, vervolgens geeft Frits Bussemaker vanuit zijn rol als partner bij CIOnet inzicht in de IT skills die nu en straks gevraagd worden.
Vervolgens is het aan de zaal om beide heren uit te dagen en te bepalen of de match bestaat.

Dromen, Durven, Doen over een Digitale transformatie – Carolien Glasbergen
Hoe dan? Een competentie discussie

Steeds vaker wordt gezegd dat de ontwikkelingen zo disruptief zijn dat gewone bedrijven het niet redden als ze niet heel snel veranderen. Als voorbeelden worden Airbnb en Uber genoemd, die de hotels en taxi’s verdringen’. Maar als je nu in een gewone organisatie werkt, wat kun je dan met die nieuwe ontwikkelingen? Denk je wel eens na over welke digitale transformatie jouw organisatie kan doormaken? Wat kun jij doen? Discussieer mee over de competenties die je daarvoor nodig hebt.

Machtsmisbruik en gevaren in de digitale samenleving – Leon Dohmen en Joan Baaijens

In haar rapport “Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving” uit het Rathenau instituut haar zorgen over de verregaande digitalisering van de samenleving. Het rapport beschrijft allerlei gevaren en (machts)misbruik waardoor publieke waarden zoals privacy, gelijkheid, autonomie en waardigheid van individuen in het gedrang komen. Het rapport stelt een governance eco-systeem voor om de publieke waarden te borgen. Hoe werkt zo’n governance eco-systeem? En wie moet wat doen? En wat moet je daarvoor kunnen?

Aan de hand van deze vragen gaan we in deze workshop de werking van een governance eco-systeem verkennen. We gaan op zoek naar de sterkten en zwakten, de mogelijkheden en onmogelijkheden ervan.


Overzicht

Tijd
Track
Subtitel
Spreker
Functie
11.30-12.10 T6-1 In IT gaat het er niet om wat je kunt maar wat je bent Henk Plessius

Pascal Ravesteijn
13.20-14.00 T6-2 Hoe kijkt de Digital Leader naar skills voor nu en straks Louis Spaninks

Frits Bussemaker
14.15-14.55 T6-3 Dromen, Durven, Doen over een Digitale transformatie Carolien Glasbergen
 ICT Vrouw
15.15-15.55 T6-4 Machtsmisbruik en gevaren in de digitale samenleving Leon Dohmen

Joan Baaijens
Profiel

Track 7 - De informatiemaatschappij als collectie

De aanpak van erfgoedinstellingen om digitale informatie voor toekomstige generaties bruikbaar te houden

Deze track adresseert de specifieke rol die erfgoedinstellingen hebben in de informatiemaatschappij om digitale informatie, in het bijzonder op het gebied van wetenschap of cultuur, te selecteren ten behoeve van toekomstig gebruik. In deze track geven we een totaalbeeld van de wijze waarop de erfgoedinstellingen deze uitdaging in bovensectorale samenwerkingsverbanden zijn aangegaan.

Trackleider(s)
Marco de Niet

Sessies

Digitaal Erfgoed: waardering en collectievorming – Marco de Niet

Welke digitale informatie is de moeite waard om op te nemen in de collecties van erfgoedinstellingen als archieven, biblioteken en musea? Sommige informatie dient op basis van wetgeving behouden te blijven (zoals overheidsinformatie), maar hoe gaan instellingen om met waardering en selectie van digitale data als er geen wettelijk kader is? Recent zijn er diverse waarderingsmodellen en richtlijnen voor selectie voor digitale content ontwikkeld, onder andere door Unesco. In deze sessie zal aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden besproken worden hoe collectievorming met born digital data in Nederland plaatsvindt.

Digitaal Erfgoed: ontsluiting en semantisch beheer – Wilbert Helmus

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed ontwikkelt een open, digitale infrastructuur voor het gemeenschappelijk ontsluiten en semantisch beheren van erfgoedinformatie. Participanten in het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) zijn archieven, bibliotheken, musea, onderzoeksinstituten, culturele organisaties en particuliere initiatieven (waaronder historische verenigingen, genealogische organisaties, etc.). Een uniek netwerkverband met een innovatieve aanpak voor de realisering van een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie. Deze sessie gaat aan de hand van concrete NDE-casussen in op de verschillende componenten waarmee erfgoedinstellingen hun erfgoedinformatie op sectoroverstijgende manier volgens een gedistribueerde aanpak beter vindbaar kunnen maken.

Digitaal Erfgoed: toegang en gebruik – Marco Streefkerk

Toegang via online kanalen is essentieel als je wilt dat gebruikers in aanraking komen met je digitale collecties. Identificeer-, vind- en uitwisselbaar maken digitale informatie waardevol. Instellingen zoeken naar manieren om deze waarde te verzilveren via diensten, zelfstandig maar meer nog in samenwerking. In deze sessie komen een aantal voorbeelden voorbij die inzicht en inspiratie kunnen bieden aan informatiespecialisten in het algemeen.

Digitaal Erfgoed: langdurige archivering – Marcel Ras

Zonder ingrijpen lopen digitale bestanden het gevaar onleesbaar te worden, omdat zowel software als hardware snel verouderen. Dit is een bedreiging voor het behoud van ons nationale digitale geheugen. Omdat de investeringen die gemoeid zijn met digitale duurzaamheid te groot zijn voor individuele organisaties, is samenwerking nodig, niet alleen binnen domeinen maar juist ook tussen verschillende domeinen. Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en de NCDD streven naar het inrichten van een netwerk van gemeenschappelijke voorzieningen en een gezamenlijke zorg voor de lange termijn toegang tot ons digitaal erfgoed. In deze sessie zal worden ingegaan op de verschillende aspecten van dit voorzieningennetwerk.

Overzicht

Tijd
Track
Subtitel
Spreker
11.30-12.10 T7-1 Digitaal Erfgoed: waardering en collectievorming Marco de Niet
13.20-14.00 T7-2  Digitaal Erfgoed: ontsluiting en semantisch beheer
Wilbert Helmus
14.15-14.55 T7-3 Digitaal Erfgoed: toegang en gebruik Marco Streefkerk
15.15-15.40 T7-4 Digitaal Erfgoed: langdurige archivering Marcel Ras

Track 8 - NextGen IT

Digital transformations and trends of today and tomorrow

De wereld om ons heen veranderd snel. Nieuwe technologieën en concepten worden vluchtig ontdekt en disruptieve partijen als Uber, AirBnB en NetFlix hebben hier hun bestaansrecht aan te danken. Grote marktpartijen hebben moeite de snelheid en disruptie van start-ups te wederstaan. Welke trends en transformaties kunnen helpen hier tegenwicht aan te bieden? Hoe kunnen we zelf het maximale potentieel halen uit nieuwe technologie? In deze track bespreken we de technologische transformaties van vandaag en morgen.

Trackleider(s)
Vivian Andringa

Sessies

Cloud Native makes you go harder, better, faster, stronger – Martijn van der Sijde

Cloud Native Architectures are the modern and future proof way for your solutions to deliver maximum value to your customers. In this session you will learn why this type of architecture will enable you to innovate and what cultural, technological and organizational changes are required to maximize it to its fullest potential.

Continuous Delivery 3.0 – The next step – Marcel de Vries en/of René van Osnabrugge

Many companies are already implementing Continuous Delivery. Their approach is often to automate the human workflows. Unfortunatley they leave out the opportunity to improve even more while doing this. During this session we will discuss how you can look at the CD process and change the traditional way of thinking and use some new concepts and technology that can unleash a tremendous potential.

Hoe virtual en augmented reality de wereld veranderen waarin wij leven – Cornell Knulst

De virtual en augmented reality trend is door Gartner gekenmerd als één van de 10 strategische technologie trends voor 2017. Niet voor niets wordt de waarde van deze sector in 2022 geschat op 35,22 miljard dollar. Maar waarom eigenlijk? Wat is de potentie van virtual en augmented reality en hoe gaan deze technologieën een impact hebben op de manier waarop wij handelen, denken en leven? Aan de hand van concrete oplossingen op de Microsoft Hololens nemen we je mee in de wereld van Virtual en Augmented reality en vertellen we je waarom het dit keer niet blijft bij een hype zoals bij de Google Glass.

Improve your time to market by adopting new test technologies, concepts and mindset – Marcel de Vries & Cornell Knulst

In our strive to deliver faster, cheaper and better, one of the important steps is how do we assess if our software is of the right quality to put it in the hands of our customers. In this session we will show you how you can leverage from new concepts and mindset to speed up the process to get the right level of confidence to put a new feature in production. By using e.g. containers, we can improve the throughput of our automated tests and by using quality gates instead of environments we can speed up the test cycles.

Overzicht

Tijd
Track
Subtitel
Spreker
Functie
11.30-12.10 T8-1 Cloud Native makes you go harder, better, faster, stronger Martijn van der Sijde
 Lead Consultant at Xpirit
13.20-14.00 T8-2 Continuous Delivery 3.0 – The next step Marcel de Vries

Rene van Osnabrugge
CTO at Xpirit (Marcel). Lead ALM/DevOps Consultant at Xpirit (Rene)
14.15-14.55 T8-3 Hoe virtual en augmented reality de wereld veranderen waarin wij leven Cornell Knulst
Cloud software architect en ALM consultant at Xpirit
15.15-15.55 T8-4 Improve your time to market by adopting new test technologies, concepts and mindset Marcel de Vries

Cornell Knulst
CTO at Xpirit (Marcel) &
Cloud software architect en ALM consultant at Xpirit (Cornell)

Track 9 - Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Hoe agile ben jij als het om jezelf gaat? Kun je jezelf gemakkelijk aanpassen aan de veranderingen die een impact hebben op je werk en op je leven? Is onbekend beangstigend of juist avontuurlijk? Wat kun je nog meer met het talent en de vaardigheden die je al hebt? Krijg je gemakkelijk voor elkaar wat je wilt bereiken? De track persoonlijk leiderschap is de plaats waar je welkom bent voor een persoonlijke update.

Trackleider(s)
Rob de Best

Sessies

Emotionele Intelligentie – wat is het en wat heb je eraan? – Rob de Best

Ons IQ is al lang geen partij meer voor AI. Hoe de wereld er over drie jaar uitziet, is nauwelijks voorspelbaar. Wel is voorspelbaar dat ‘de mens’ over drie jaar nog steeds hetzelfde is. We hebben ideeën, we hebben competenties en we hebben gevoel. Het is emotie die bepaalt hoe je je leven ervaart. Het is emotie die bepaalt of je tevreden of bezorgd bent; blij of gefrustreerd. Emotionele intelligentie lijkt (vooralsnog) het domein van de mens te blijven. Waar IQ een min of meer vaststaand gegeven is, blijkt EQ wel degelijk ontwikkelbaar. Van mensen met een hoog EQ is bekend dat ze meer innovatief zijn, gemakkelijker anderen meekrijgen, optimistischer in het leven staan en schijnbaar moeiteloos bereiken wat ze belangrijk vinden.

Aan de andere kant staat emotie ook bekend als iets waar moeilijk grip op te krijgen is. Na het volgen van deze sessie, kun jij dat gelukkig wel.

Zelfverzekerd, effectief en plezierig presenteren – Pieter Izebout & Rob van Bemmelen

Als het gaat om netwerken, een informeel praatje tijdens de hockeywedstrijd van je dochter, op de borrel na afloop van een bijeenkomst of tijdens een sollicitatiegesprek, altijd ben je jezelf aan het presenteren. Deze zeer actieve workshop van 40 minuten geeft praktische tips en oefeningen om je optimaal voor te bereiden om jezelf goed neer te zetten.

Leerdoelen:

  • Leer hoe je je zenuwen onder controle krijgt
  • Leer met zelfvertrouwen te netwerken
  • Leer op effectieve wijze een persoonlijke pitch op te bouwen
  • Behaal je doel en overtuig je publiek/gesprekspartner(s)!
Niet voorbereid is uit de tijd; Presenteer vanaf nu effectief! – Erwin Derksen

Slechte presentaties zijn er in overvloed, terwijl het met een effectieve voorbereiding gemakkelijk beter kan.  In deze sessie laat ik zien hoe je een presentatie goed voorbereidt. Het presenteren zelf wordt daardoor leuker, relaxter en vooral; effectiever! Zorg dat je publiek geboeid raakt en blijft, zodat je boodschap overkomt en je publiek je inhoud onthoudt (en er eventueel naar gaat handelen). Mijn doel? Zorgen dat u voortaan (nog) beter en effectiever presenteert.

Persoonlijk leiderschap in een wereld van onvoorspelbare verandering – Van informatie management naar betekenis management – Wassili Zafaris

In de digitale sector vindt een ongekende transformatie plaats en de uitkomst van deze verandering is onzeker. Wat we wel weten is dat het alle medewerkers treft in de sector. Degene die de verandering richting geven en diegene die de verandering treft. Voor beide groepen geld hetzelfde credo: verandering vereist leiderschap, want als je leidt ‘onderga’ je niet. Het hart van leiderschap begint niet bij anderen maar bij een stabiele kern. Tijdens deze presentatie ontdek je hoe je jezelf leidt ten tijden van transitie.

Overzicht

Tijd
Track
Subtitel
Spreker
Functie
11.30-12.10 T9-1 Als je niet duidelijk vraagt wat je wilt, krijg je iets anders Rob de Best
13.20-14.00 T9-2 Zelfverzekerd, effectief en plezierig presenteren Pieter Izebout

Rob van Bemmelen
14.15-14.55 T9-3 Niet voorbereid is uit de tijd; Presenteer vanaf nu effectief! Erwin Derksen
15.15-15.55 T9-4 Persoonlijk leiderschap in een wereld van onvoorspelbare verandering Wassili Zafaris
 Internationaal trainer, coach, onderzoeker, auteur, spreker

Track 10 - Informatie: hoe garandeer je de kwaliteit en authenticiteit?

Hoe garandeer je de kwaliteit en authenticiteit?
Trackleider(s)
Jacko de Groot & Jack Karelse & Jeroen Jonkers

Sessies


Actieve openbaarheid – Arjan el Fassed

Het recht op informatie is een grondrecht. Samen met de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy beschermt dit burgerrecht mensen tegen machtsmisbruik. Echter, openbaarheid en vooral het hergebruik van overheidsinformatie heeft daarnaast nog andere voordelen, met name voor overheden en overheidsorganisaties zelf. Om deze voordelen en kansen te benutten is het van belang dat drempels voor (digitaal) hergebruik worden weggenomen. Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation, neemt je mee langs deze drempels en laat je zien wat actieve openbaarheid en het hergebruik van overheidsinformatie oplevert.

Werken aan authenticiteit met een businessgame – Petra Duijzer

Wanneer is een document authentiek? Simpel: als het is wat het beweert te zijn. Als we daar niet over twijfelen. Je krijgt een mail en je twijfelt er niet aan dat deze van de afzender is, dan is deze mail authentiek. Toch?
Wanneer ga je twijfelen? En wat doe je dan? De inhoud, de vorm, de naam van afzender/geadresseerde kunnen je aan het twijfelen brengen of juist bevestigen dat het in orde is.

Allemaal vrij simpel en toch lastig. In de track op zoek gaan naar de mogelijkheden om met een businessgame de authenticiteit van documenten onder de aandacht te kunnen brengen van anderen dan informatiespecialisten.

Regie op data en informatie – Michiel Simons

Data en informatie zijn een bedrijfsmiddel en dienen gelijkwaardig te worden gezien aan personeel, organisatie en financiën. Om de uitdagingen op de gebieden van uitwisseling, kwaliteit, beveiliging en transparantie over de verwerking van data en informatie het hoofd te kunnen bieden is het nodig om gegevensmanagement vorm te geven door het inrichten van centrale regie hierop met landelijke normen als uitgangspunt.

Round table van Od – Sprekers van de gehouden tracks

Jaarlijks organiseert de redactie van het tijdschrift Od (www.od-online.nl) een ronde tafel-discussie met verschillende specialisten over een onderwerp dat gerelateerd is aan het beheer van overheidsinformatievoorziening. Dit jaar is het thema in lijn met de track over ‘kwaliteit en authenticiteit’. Arjan el Fasses, Petra Duijzer en Jan Koers gaan onder leiding van Jeroen Jonkers (hoofdredacteur Od) in gesprek.

In de Od van augustus/september heeft iedere spreker een artikel geplaatst en ook van de ronde tafel-discussie zal achteraf een verslag worden gepubliceerd in Od.

Overzicht

Tijd
Track
Subtitel
Spreker
Functie
11.30-12.10 T10-1 Actieve openbaarheid en het hergebruik van overheidsinformatie Arjan el Fassed
 Directeur Open State Foundation
13.20-14.00 T10-2 Werken aan authenticiteit met een businessgame Petra Duijzer
 Directeur Creatief Succes
14.15-14.55 T10-3 Regie op data en informatie Michiel Simons
15.15-15.55 T10-4 Round table van Od Arjan el Fassed, Petra Duijzer en Jan Koers gaan o.l.v. Jeroen Jonkers in gesprek

Track 11 - De macht van de Cloud

De macht van de Cloud

We moeten met ze alle naar de cloud, want dat gaat ons helpen? Maar doet de cloud dat ECHT. Gaan we echt verder komen met de cloud? In deze track kijken we naar de techniek achter te cloud.

Trackleider(s)
Martijn Bellaard & Tom Dalderup

Sessies

 Office 365 – Hoe zorg je voor effectieve adoptie door je eindgebruikers? – Erwin Derksen

Organisaties migreren naar Office 365, maar raken de eindgebruiker al kwijt na de implementatie van alleen E-mail. Er zitten zo veel knoppen in de 365 portal dat eindgebruikers (en IT) het vaak niet meer vatten en blijven werken zoals ze gewend waren. In deze sessie laat ik zien hoe je Office 365 zodanig implementeert en communiceert dat de eingebruikers enthousiast, gemotiveerd en geinspireerd raken om de features op hun eigen tempo te verkennen, zodat ze Office 365 ook echt gaan gebruiken.

Ik geef tips over hoe je Office 365 echt injecteert in je organisatie, gebaseerd op de praktijkervaring van een aantal implementaties. Ik sta ook stil bij de Office 2016 implementatie die vaak gecombineerd wordt met een migratie naar 365

Chromebooks, het alternatief voor Windows 10? – Rob de Groot
Productiviteit zonder een on-premises omgeving, Mission Impossible? – Sander Berkouwer en Raymond Comvalius

De bijna dagelijkse aankondigingen vanuit Microsoft rondom hun cloudportfolio zouden je bijna doen geloven dat elke organisatie productief kan zijn zonder dat zij een of meerdere serverruimtes op locatie hoeven bij te houden. Maar hoe kun je als ict-afdeling van een grote organisatie de nieuwe mogelijkheden omarmen om af te komen van die gekoelde vierkante meters en moeilijke vraagstukken zoals afschrijving, next-generation firewalls en je Domain Controllers? Kun je wel helemaal naar de cloud?

In deze sessie leggen Sander Berkouwer en Raymond Comvalius de mogelijkheden en onmogelijkheden uit. Met hun ‘trust, but verify’ aanpak, delen zij hun ervaringen rondom het naar de cloud brengen van grote organisaties naar de cloud, het omarmen van ‘dual cloud’-strategieën en het opstellen van de exit-strategieën die meestal ontbreken. Ontdek waarom Group Policies, VPNs en bestandsservers snel tot het verleden beginnen te behoren en hoe je jouw organisatie(s) beter van dienst kunt zijn.

Software-defined networking, het nieuwe netwerk – Martijn Bellaart

De ontwikkeling van netwerktechnologie staat al jaren stil, terwijl server technologie met grote sprongen vooruitgegaan. Virtualisatie, Orchestrators en advanced scripting technologie heeft het mogelijk gemaakt server centraal en volledig automatisch te beheren. Binnen het netwerkwereld zien juist nog een decentraal beheer. Netwerk devices worden apart ingesteld. Bij elke aanpassing betekent dan ook dat er op één of meerdere devices ingelogd moet worden, zodat de verandering door gevoerd kan worden
Software-defined networking (SDN) belooft hierin verandering te gaan brengen. SDN gaat beheerders de mogelijkheid geven om centraal netwerk flows te definiëren en toe te wijze aan het netwerk. Hierbij wordt zowel de fysieke als de virtuele wereld mee bedient.
In deze sessie behandeld Martijn Bellaard SDN. Wat is SDN en hoe werkt het. Op basis van een aantal demo’s zal hij de werking van SDN uitleggen en zo de kracht van SDN aantonen. Naast de kracht van SDN is er ook zeker ruimte voor de zwakke punten van SDN.

Overzicht

Tijd
Track
Subtitel
Spreker
Functie
11.30-12.10 T11-1 Office 365 – Hoe zorg je voor effectieve adoptie door je eindgebruikers? Erwin Derksen
 Founder van DerkIT
13.20-14.00 T11-2 Chromebooks, het alternatief voor Windows 10? Rob de Groot
14.15-14.55 T11-3 Productiviteit zonder een on-premises omgeving, Mission Impossible? Sander Berkouwer

Raymond Comvalius
15.15-15.55 T11-4 Software-defined networking, het nieuwe netwerk Martijn Bellaart

Track 12 - Profilering van de informatieprofessional

Professioneel omgaan met informatie

In tijden van ‘Information Overload’ ligt de toegevoegde waarde van Informatieprofessionals juist in het doeltreffend om kunnen gaan met (grote hoeveelheden) informatie. En hoe groter de hoeveelheid informatie, des te belangrijker is de kunst van het filteren, het toevoegen van waarde aan informatie en het hergebruiken van informatie. In een serie van 3 workshops gaan de deelnemers, na een korte introductie via een casus aan de slag met de thema’s Open Data, Business Intelligence en Internet Search. De workshops staan onder leiding van ervaren en gespecialiseerde GO-docenten.

Trackleider(s)
Eric Kokke

Sessies

Starten met Open Data – Klaas Jan Mollema
Business Intelligence in de praktijk – Kevin Otjes
Professional Internet Research – Arno Reuser

Overzicht

Tijd
Track
Subtitel
Spreker
Functie
11.30-12.10 T12-1 Starten met Open Data Klaas Jan Mollema
Hogeschool Leiden
13.20-14.00 T12-2 Business Intelligence in de praktijk Kevin Otjes
Consultant Business Intelligence en Big Data bij KBenP
14.15-15.55 T12-3+4 Professional Internet Research  Arno Reuser
Reuser Information Services

Track 13 - That's fake news!

Wat is nepnieuws en hoe herken je dit?

Wapen jezelf tegen de onbetrouwbaarheid! De Amerikaanse president is er constant mee in de weer, alternative facts en fake news. Binnen de wereld van informatieprofessionals is betrouwbaarheid van levensbelang. Steeds vaker blijkt dat de informatievergaring via voorheen geijkte kanalen minder betrouwbaar is dan gedacht. Fake news is een steeds groter wordend begrip. Hoe kan de informatieprofessional zich wapenen tegen nepnieuws?

Trackleider(s)
Huib Verhoeff & Remon Coolegem

Sessies

Nepnieuws en complottheorieën – Jelle van Buuren

Jelle van Buuren zal in deze sessie uitleggen wat complottheorieën zijn, waar ze vandaan komen en de impact hiervan. Dit zal gekoppeld worden aan het thema nepnieuws en hoe dit elkaar kan beïnvloeden.

De factcheckers van Nieuwscheckers – Alexander Pleijter

Dankzij Donald Trump staan nepnieuws en factchecking volop in de belangstelling. In Nederland zijn de factcheckers van Nieuwscheckers, verbonden aan de Universiteit Leiden, al sinds 2008 actief. Sinds dit jaar doen de Nieuwscheckers – samen met NU.nl – ook mee aan het checken van nepnieuws op Facebook. Alexander Pleijter vertelt in deze sessie wat er allemaal komt kijken bij factchecken. Hoe gaan factcheckers te werk, hoe checken ze en hoe proberen ze hun factchecks onder de aandacht te krijgen? En wat houdt de samenwerking met Facebook in? Uiteraard zullen tijdens deze sessie diverse boeiende voorbeelden van nepnieuws de revue passeren.

Nepnieuws in Nederland – Alexander Pleijter

Dat tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen nepnieuws werd verspreid is algemeen bekend. Ook in Nederland word bewust nepnieuws geproduceerd en verspreid. Nieuwscheckers doet onderzoek naar dit nepnieuws. Tijdens deze sessie doet Alexander Pleijter uit de doeken welk nepnieuws zogeheten ‘clickbaitsites’ verspreiden. Hij zal vertellen wie er achter deze sites zitten, hoe ze te werk gaan, wat hun motieven zijn en hoe ze vaak illegaal te werk gaan.

Kunnen we de media wel vertrouwen? – Maarten Keulemans

Nederlandse baby’s huilen het meest, van Facebook word je depressief, masturberen helpt tegen prostaatkanker. In de media ritselt het van dergelijke hapklare wetenschapsnieuwtjes. Terwijl veruit de meeste van dergelijke berichten op zijn zachtst overdreven, en op zijn ergst complete onzin zijn, laat Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur en factchecker bij De Volkskrant zien. Aan de hand van tal van hilarische praktijkvoorbeelden neemt Keulemans u mee achter de schermen: waar gaat het bij toch telkens mis, en wat proberen kwaliteitskranten zoals de Volkskrant daartegen te doen?

Overzicht

Tijd
Track
Subtitel
Spreker
Functie
11.30-12.10 T13-1 Nepnieuws en complottheorieën Jelle van Buuren
 Universiteit Leiden
13.20-14.00 T13-2 De factcheckers van Nieuwscheckers Alexander Pleijter
 Docent Universiteit Leiden
14.15-14.55 T13-3 Nepnieuws in Nederland Alexander Pleijter
 Docent Universiteit Leiden
15.15-15.55 T13-4 Kunnen we de media wel vertrouwen? Maarten Keulemans
 Wetenschapsredacteur bij de Volkskrant

Track 14 - Leren voor onvoorziene toekomsten

Stichting GO FondsLeren voor onvoorziene toekomsten

Je voorbereiden op onbekende toekomsten wordt in de praktijk vaak vormgegeven via competentie management, strakke opleidingstrajecten en door gebruik te maken van kennis en ervaring van nu. Maar de tegenwoordige tijd kenmerkt zich door dynamiek die maakt dat wat gisteren gold morgen onzin is. Peter Drucker heeft in dat verband de volgende uitspraak gedaan: “The greatest danger in times of turbulance is not the turbulance; it is to act with yesterdays logic.”

Ons reguliere onderwijs gaat ervan uit dat we wel weten wat in een opleiding moet worden geleerd. Eindtermen, leerdoelen, noem maar op, er wordt enorm geïnvesteerd in beleid om competences en opleidingstrajecten zo goed mogelijk in te richten. Maar Jan Truiijens, een voorloper op het gebied van infrastructuur- en architectuur-denken, riep jaren geleden al: “Beleid en debiel wordt met dezelfde letters geschreven en dat is niet toevallig”. Te vaak denken we dat we weten wat we voor de toekomst nodig hebben. Deze track richt zich op de vraag hoe we ons voorbereiden op toekomsten die we NIET weten. Uitgangspunt is wel de benodigde kennis al wel ergens in de wereld beschikbaar is. Centrale vragen waar we ons op richten is: (1) hoe vinden we en krijgen we toegang tot de kennis, dichtbij of veraf, om te helpen onze problemen op te lossen, (2) hoe kunnen we de kwaliteit van deze kennis achterhalen en garanderen, en (3) en hoe benutten we kennis optimaal om te toekomst te lijf te gaan. DAT zijn de eisen die de toekomst ons stelt.

Trackleider(s)
Arjen Maris & Toon Abcouwer

Sessies

Leren voor innovatie en kennisdeling. Een wiki voor kennisdeling – Toon Abcouwer

Kennis is een asset die steeds belangrijker wordt voor organisaties. De noodzakelijke kennis kan waar ook in de wereld beschikbaar zijn, maar is dat in veel gevallen ook binnen de eigen organisatie. Het delen van die kennis en moeilijk, maar tegelijkertijd ook cruciaal. In een door het KNVI gesponsord project hebben we een wiki ontwikkeld waarin kennis vanuit de universitaire wereld wordt gedeeld. In de workshop zullen we actief oefenen met de vraag hoe je bepaald wat de kwaliteit is van de kennis die je vindt.

Inrichten van leerlijn Informatie Management voor onbekende toekomsten – Arjen Maris

Informatie en kennis zijn cruciaal om op de toekomst voorbereid te zijn. Hoe richten we een modern curriculum in om dit leerproces vorm te geven. Arjan Maris zal zijn ervaringen delen over het herontwerp van de track informatiemanagement binnende HU.

Hoe maken we optimaal gebruik van informatie die al binnen de organisaties beschikbaar is, een platform benadering – Ron Boelsma & Leon Kempers

Binnen de Nederlandse Politie is men zich er toenemend van bewust dat veel van de kennis al in de eigen organisatie beschikbaar is. Kennismanagement is voor het ontsluiten van die kennis alleen niet voldoende. De vraag is in veel gevallen immers niet concreet genoeg geformuleerd. Op het moment wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een platform om de zoekstrategieen om de beschikare kennis beter te ontsluiten te verbeteren. De actuele stand van zaken van dit project zal worden geschetst.

Hoe gebruiken we kennis die verenigd is in een toevallig netwerk? – Jelte Verhoef & Michael Brands

Het bij elkaar brengen van kennis kost in de praktijk veel moeite. Toch beschikken organisaties vaak over metwerken van mensen die samenwerken. De capaciteit van deze netwerken om tot probleem oplossing te komen zijn vaak onderschat. In een workshop gaan we een experiment doen om te zien of we een ontwrichtende ontwikkeling met de kennis van toevallig samenwerkende groepsleden kunnen oplossen.

Overzicht

Tijd
Track
Subtitel
Spreker
Functie
11.30-12.10 T14-1 Leren voor innovatie en kennisdeling. Een wiki voor kennisdeling  Toon Abcouwer
Universiteit van Amsterdam
13.20-14.00 T14-2 Inrichten van leerlijn Informatie Management voor onbekende toekomsten Arjen Maris
Hogeschool Utrecht
14.15-14.55 T14-3 Hoe maken we optimaal gebruik van informatie die al binnen de organisaties beschikbaar is, een platform benadering Ron Boelsma & Leon Kempers  De Nederlandse Politie
15.15-15.55 T14-4 Hoe gebruiken we kennis die verenigd is in een toevallig netwerk?  Jelte Verhoef & Michael Brands  Dynactionize

Track 15 - Smart | Young Talent & Smart | Libraries

Smart | Young Talent & Smart | Libraries

In deze track onderzoeken we welke nieuwe technieken bibliotheken kunnen gebruiken om een optimaal gebruik van de bibliotheekruimte en collecties te bewerkstelligen. Kunnen bibliotheken werken met het smart city of smart home concept waarbij informatietechnologie en het Internet of Things gebruikt worden om de stad resp. je eigen huis beter te beheren? Bestaan er al smart libraries die bijvoorbeeld via mobile devices detectie meten waar bibliotheekbezoekers wanneer zijn en wat ze doen? Wat kan en mag je met die data doen? Horen drones thuis in de bibliotheek, kun je je collectie visualiseren, en wat zijn library labs? In deze track leer je welke smart mogelijkheden er zijn voor bibliotheken en wat dat betekent voor de diensten en de waarde van de bibliotheek.

Trackleider(s)
Frans Huigen & Marjo Bakker

Sessies

Young Talent

De jonge talenten die zich dit jaar presenteren zijn Robin Verleisdonk van Expeditie Anton, Lieke Beelen van VisualContracts, Glen Tiktak & Rick Rosendaal van TeamValue, Sven Kraaijenbrink & Daniël Wortel van De Nieuwe Bibliotheek en Bart Oevering van OeveringIT.

Gesponsord door: Victorine van Schaick Fonds

SMART library – an indoor living lab – Lars Binau

DTU SMART Library is a concept initiated in 2013 about comfort and indoor climate, but now also a vision that integrates aspects as living lab, data management, big data, E-science, IOT LAB, Industry 4.0, facility management, data for decision making, and of cause sustainability.

We transform our library from a building for books to a building for people, where we through sensors can collect data, and co-create services with our users. By doing so we support the development of data literacy both for our patrons and for employees. One way to make our building more sustainable and our organization resilient to the future.

Nieuwe technologie ontdek je in de Nieuwe Bibliotheek: Biebcoins en drones in Almere – Adham Laamraoui

Het tempo van digitalisering neemt almaar toe. Als gevolg daarvan zien nagenoeg alle sectoren en instituten dat de diensten die zij leveren niet meer opgewassen zijn tegen de digitale concurrentie en het ingrijpende veranderde klantgedrag. Ook bibliotheken hebben hiermee te kampen. Maar hoe biedt je deze complexe uitdaging het hoofd? En hoe organiseer je de noodzakelijk versnelling om het tempo van innovatie bij te kunnen benen. In de bibliotheek Almere hebben wij hier een digitale strategie voor geformuleerd en concrete aanpak in praktijk gebracht. De innovatie vangst bestaat uit; chatbots, biebcoins, biblyo, live spot, vlogs een hackerroom en READ!

De collectie in een ander licht: Creatieve inzet van nieuwe technologie in de digitale en fysieke bibliotheekomgeving bij de UB Oslo – Hugo Huurdeman

Deze presentatie laat zien hoe nieuwe, visuele, manieren van toegang de collecties van universiteitsbibliotheken in een ander licht kunnen zetten. In het ‘Visual Navigation Project’ aan de UB Oslo wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van navigatie van bibliotheekcollecties. Dit gebeurt niet alleen in het digitale domein, maar ook in de fysieke bibliotheekomgeving, bijvoorbeeld door middel van de integratie van touch screens en touch tables. In de presentatie worden de verschillende fasen van het projectonderzoek besproken, van idee tot realisatie, inclusief de belangrijke rol van gebruikersstudies en evaluaties gedurende het proces. Tenslotte wordt aangegeven hoe de resultaten van het project kunnen worden toegepast door andere bibliotheken.


Overzicht

Tijd
Track
Subtitel
Spreker
Functie
11.30-12.10 T15-1 Young Talent Spreker vooralsnog onbekend
13.20-14.00 T15-2 SMART library – an indoor living lab Lars Binau
Technicial University of Denmark (Lyngby)
14.15-14.55 T15-3 Nieuwe technologie ontdek je in de Nieuwe Bibliotheek: Biebcoins en drones in Almere Adham Laamraoui
15.15-15.55 T15-4 De collectie in een ander licht: Creatieve inzet van nieuwe technologie in de digitale en fysieke bibliotheekomgeving bij de UB Oslo Hugo Huurdeman
 Projectleider